Ajaleht TALGULINE nr 8
Talgupäeva vabatahtlik häälekandja

Talgujuhi nipinurk: kuidas korraldada parim talgupäev 13. märts

Iga talgujuhi rõõmu võimendavad rahulolevad ja tänulikud talgulised. Talgute
õnnestumisega käsikäes käivad ka ümbritsev loodus, rajatised ja kogukond. Millega
arvestada talguid planeerides, et kõik saaksid õhtu lõpuks kordaminekut tunnistada?


Leia kogu talguseltskonnale jõukohane töö. Mõtle läbi, mitu abikätt, mitu tundi ja mida teha
siis, kui töö saab ruttu otsa! Võib leiduda ka neid, kes juhendamist vajavad. Ühe tõhusa
talgupäeva kestus on 4-6 tundi. See võiks sisaldada lisaks tööle ka meelelahutuslikumat osa,
näiteks mänge, tantse ja lugude vestmist.

Täis kõht annab rammu juurde. Hoolitse talguliste energiavarude eest aegsasti. Võid paluda
ka talgulistel head ja paremat kaasa võtta. Ehk oskate valmistada midagi oma kodukoha
traditsiooniliselt toidulaualt? Seltskonnas on kindlasti paar inimest, kes on valmis toidutegemise
enda peale võtma. Hea tööjaotus on edu võti!

Märgi oma mobiilinumber talguveebi ja ole kättesaadav. Võib juhtuda, et mõni talguline on
teelt eksinud või vajab abi. Enne talgupäeva veendu, et telefoni aku oleks pilgeni täis laetud! Siis
on kindel, et talgulised saavad su vajadusel kätte ning ka Teeme Ära talgupäeva meeskonnal on
võimalik sinu tööde-tegemiste õnnestumise kohta küsida.

Ohutus ennekõike! Enne tööga alustamist tuleb talgulistele tutvustada õigeid ja ohutuid
töövõtteid. Otsi välja esmaabipakk ja talgute stardipaketis olev kriisijuhis. Ära usalda
mootorsaagi ega muid ohtlikke tööriistu talgulise kätte, kelle oskustes ei saa kindel olla. Algata
puhkepause piisavalt sageli, sest väsinuna muutuvad tööriistadega hooletuks ka kogenud tegijad.

Kuidas teha õigesti lõket? Kui lõkkease on väiksem kui meeter, piisab 10-meetrisest vahemaast
hoone ja metsaga. Sellise väikse lõkke juures peab tule ohjeldamiseks olema tulekustuti, 10-
liitrine veeanum või aiavoolik veega. Enam kui 3-meetrise läbimõõduga lõkke asukoht ja
tuleohutusmeetmed tuleb igal juhul kooskõlastada kohaliku päästekeskusega. Tugeva tuule
korral jäta lõke süütamata.

Hoolitse lindude pesitsuspaikade eest. Juba 15. aprillist kehtib Eestis kaks kuud vältav
raierahu, seepärast on hilja plaanida Teeme Ära talgupäevaks suuremahulist võsaraiumist.
Ornitoloogid juhivad tähelepanu, et ka siis, kui raiutavatel põõsastel pesi pole, häirib linde nende
valitud elupaiga oluline muutmine.

Austa seadusi ja omaniku õigusi. Talgujuhi ja talgulisena on alati tarvilik teada, et tehtavad
tööd oleksid kooskõlas hea tava, seaduste ja eeskirjadega. Järgida tuleb nii loodus- kui ka
muinsuskaitselisi piiranguid. Arvesta, et ehitus- või lammutustöödeks võib olla tarvis
omavalitsuse luba.

Taga vajalikud vahendid talgupäeva töödeks. Mõtle läbi, kas talgupäeval võib vaja minna viis
labidat, kümme reha või hoopis tosin pintslit! Kui enda jaoks saab plaan paika, anna sellest teada
ka talgulistele. Ehk on just neil võimalik vajalik kaasa võtta. Ära karda abi küsida ka kohalikust
omavalitsusest või ümberkaudsetelt ettevõtetelt.

Väljenda oma tänu. Täna kindlasti talgulisi tehtud töö ja panustatud aja eest. Siiral aitäh-sõnal
on suur jõud! Kogenud talgulised on jaganud teadmisi, et õhtule paneb mõnusa punkti tugev
käepigistus, ühine laulujoru ja kosutav saunaõhtu.

Jäädvusta talgupäev. Talleta talgupäev fotode ja videotena! Jaga jäädvustusi aadressil
info@teemeara.ee või märgi sotsiaalmeedias teemaviitega #teemeära2019.